Cleardrum

WELkOM op de CLEARDRUM WEBSITE!

De laatste jaren hebben we hard gewerkt aan wat wel eens de grootste innovatie sinds decennia zou kunnen zijn op het gebied van zwemwaterbehandeling. Met onze volledig gesloten roestvrij stalen trommelfilters, die kunnen worden opgesteld op elke gewenste plek onder waterniveau, zullen we de rol van zandfilters sterk verminderen voor toepassing in openbare zwembaden. Door een besparingspotentieel van ruim 50% op elektriciteitsverbruik en zelfs 70% op spoelwaterverbruik zal een investering in een Cleardrum trommelfilter zich erg snel terug verdienen. Het trommelfilter zal een belangrijk pijler zijn van uw beleid op het gebied van duurzaamheid. Onze propositie is: betere waterkwaliteit, lager water- en energieverbruik, stabiele en lage onderhoudskosten en een lagere “total cost of ownership”.  Het trommelfilter is naast nieuwbouw ook geschikt voor inpassing bestaande baden.

 

WELCOME TO THE CLEARDRUM WEBSITE!

For the past couple of years we have been putting a lot of effort in what could easily be the biggest innovation in swimming pool installations in decades. With our fully closed stainless steel drumfilters, that can be positioned in every position under pool water level, we are going to put all sandfilters into a decimated role in water treatment for e.g. (public) pools. With reductions of at least 50 percent in electricity consumption and at least 70 percent in backwash water, an investement in a Cleardrum will pay back very fast. The Cleardrum will be the eye catcher in your sustainability goals. Our proposition is: a better water quality, lower water and energy consumption, low and predictable maintenance costs and lower “total cost of ownership”. The drum filter is suitable for new builds but can also be applied to existing swimming pools.