Trommelfilter

De trommelfilters van Cleardrum filtreren het zwembadwater voordat dit water de bufferkelder bereikt. Tot 90% van het vuil dat normaal eindigt in het zandfilter wordt daarmee voortijdig verwijderd. Het zandfilter wordt daarmee zo ontlast dat een veel kleiner zandfilter volstaat. Een deel van de stroom gaat om het zand filter heen (by-pass). In sommige toepassingen – zoals surfbaden- kan het zandfilter zelfs achterwege gelaten worden. De filterlooptijd van het kleinere zandfilter wordt aanzienlijk vergroot omdat het schoon blijft. Daardoor hoeft het zandfilter minder vaak gespoeld te worden. De besparingen op spoelwater liggen veelal boven de 70% ten opzichte van een traditioneel systeem. Het water loopt onder vrij verval door het trommelfilter waardoor de besparingen op elektriciteit ook fors zijn. Het vuil reageert minder met chloor waardoor ook het chloorverbruik daalt en de waterkwaliteit verbetert.

De gepatenteerde Cleardrum trommelfilters zijn momenteel beschikbaar in de capaciteiten 75m3/hr, 150m3/hr, 200m3/hr, 300m3/hr, 450 m3/hr en 600m3/hr. Daarmee is voor vrijwel alle gangbare systemen een passend model leverbaar. In tegenstelling tot andere trommelfilters in de markt is inpassing van een Cleardrum filter mogelijk onder het bassin niveau.

Waterkwaliteit en gezondheid

Wat betreft waterkwaliteit richt men zich veelal op de geldende regelgeving, welke vaak al decennia oud is. Ondertussen is veel meer bekend over schadelijke effecten van desinfectiebijproducten, zoals bijvoorbeeld THMs. Het snel verwijderen van vuil uit het systeem draagt bij aan het voorkomen hiervan. Dit komt de waterkwaliteit en daarmee ook de luchtkwaliteit ten goede. Ook al is de wetgeving nog niet erg strikt op dit gebied, de technische mogelijkheden zijn er inmiddels wel. U wilt toch het beste voor uw medewerkers en bezoekers?

Inpassen van het trommelfilter in uw systeem

Het unieke aan het Cleardrum trommelfilter ten opzichte van andere trommelfilters is dat deze zeer flexibel is wat betreft de opstelling ter plaatse. In feite kan men de trommel overal opstellen maar voor optimaal resultaat zet men het trommelfilter in de retourleiding van het zwembad, voor de balanceerbuffer. Het gecombineerde systeem van trommelfilter met 30%-50% zandfilter is zeer compact. Bij nieuwbouw kan dat besparingen geven in de bouwkosten.

Traditioneel systeem
Traditionele zwembadfilter schema
Ons systeem
cleardrum installatie schema trommelfilter
Duurzame water filtratie
Duurzaamheid

Duurzaamheid betekent zuinig omgaan met schaarse grondstoffen en middelen, zodat deze ook voor toekomstige generaties beschikbaar blijven. Uiteraard denken we aan energie maar ook aan water. De toepassing van (voor-)filtratie met trommelfilters past hier helemaal bij. Waterverbruiken dalen spectaculair en daarmee de energie voor verwarming van dit water. Daarnaast daalt het elektriciteitsverbruik, chemicaliën verbruiken dalen, de waterkwaliteit verbetert en de total cost of ownership ligt lager.

Alblasserdam-Drum-filter