Bij lancering van een nieuw product is het een uitdaging om de levensduur en onderhoudskosten goed te ramen. Om teleurstellingen te voorkomen is het dan het beste om aan de veilige kant te zitten. Nu we inmiddels vijf jaar ervaring hebben met de Cleardrum trommelfilters is het tijd om de balans eens op te maken. En om met de deur in huis te vallen, de onderhoudskosten liggen aanmerkelijk lager dan oorspronkelijk gebudgetteerd!

Door een combinatie van doorgevoerde diverse productverbeteringen en voortschrijdend inzicht geeft Cleardrum nu een nieuw onderhoudsadvies af dat leidt tot aanmerkelijk lagere kosten. Bent u geïnteresseerd om hier meer over te weten? Neem dan contact op met Cleardrum om de nieuwsbrief over dit onderwerp te ontvangen of zelfs meer technische details op te vragen.